Om Hevs Trafikskola

Vad som gör Hevs till Hevs

Vi har hög ambitionsnivå och ställer krav på oss själva. Hög godkännandefrekvens på förarprov är en självklarhet för oss. Trafikskolans mål är att motivera elever till ett trafiksäkert beteende även efter förarprovet. Vi satsar på att vara ett välmående företag för både personal samt elever.

Vi är en digital trafikskola i Eskilstuna där du får göra mer på egen hand och mindre hos oss. Naturligtvis med vägledning hela under hela resans gång. Med oss kommer du spara pengar när du tar ditt körkort. Vi strävar efter att erbjuda kvalitativ och effektiv utbildning så att du sparar tid och blir en säker förare livet ut.