Varför välja Hevs?

Valet är enkelt.

Det sägs att det är svårt att förutspå framtiden. Det må vara sant, men på Hevs trafikskola har vi en enklare syn på saken: Du kommer att bli lika bra förare som den trafikutbildning som du har genomgått. Inget mer. Inget mindre.

Många trafikskolor utbildar dig för att klara körprovet. Hevs trafikskola har ett annorlunda mål. Hos oss kommer du inte för att klara körprovet, hos oss kommer du för att lära dig trafikspelet. Det är så mycket mer än att klara ett körprov.

Trafikens värld är sammansatt av flera olika komponenter där grundstenen är kommunikation.I trafiken pratar vi med varandra hela tiden, men det gör vi utan att använda ord. Det handlar om att kunna förstå varandra - att förstå andras avsikter. Lika viktigt är det att själv bli införstådd. 

På Hevs trafikskola lär vi dig tala trafikspråket. Vi hjälper dig att komma in i trafikens värld och bli en expert i detta icke-verbala språk. Att klara körprovet är aldrig slutmålet. Slutmålet är att bli en trygg och säker förare för livet, och Hevs trafikskola hjälper dig hela vägen dit. De flesta kan lära dig att köra en bil, men väldigt få kan lära dig att bemästra trafikspelet. 


Vill du ha en testlektion?